Wszelkie prawa do całej zawartości stron serwisu internetowego izabela.kielczyk.pl są zastrzeżone. Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej (w tym informacje, teksty, zdjęcia, materiały graficzne) są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Pobieranie oraz drukowanie całych stron lub fragmentów serwisu jest dozwolone wyłącznie dla osobistego użytku, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych. Bez uprzedniej pisemnej zgody Izabeli Kielczyk żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana.

Wyjątkiem od tej reguły są Informacje prasowe dostępne pod linkiem: informacje prasowe które dziennikarze mogą wykorzystywać w tworzeniu publikacji medialnych pod warunkiem podanie źródła tj. "źródło www.izabela.kielczyk.pl".

Na stronie zamieszczono materiały i publikacje medialne należące do określonych wydawnictw, gazet, telewizji, radia itp. podmiotów. Wszelkie prawa do tych publikacji należą do ich właścicieli a ich zamieszczenie na nieniejszej stronie internetowej ma charakter jedynie informacyjny - celem ukazania autorstwa tekstów, fragmentów, wypowiedzi należących do Izabeli Kielczyk. Zabronione jest jakiekolwiek użytkowanie nieniejszych publikacji bez zgody ich właścicieli.

Izabela Kielczyk zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie danych i informacji znajdujących się na niniejszej stronie internetowej, bez wcześniejszego uprzedzenia osób korzystających z tej strony.

Mając powyższe na uwadze, Izabela Kielczyk nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, która mogłyby wyniknąć z braków, błędów, nieprawdziwości, niedokładności lub nieaktualności informacji zawartych na niniejszej stronie.  Każdy użytkownik wyłącznie sam ponosi całkowite ryzyko związane z wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym serwisie, w tym za decyzję podjęte w oparciu o takie informacje. Izabela Kielczyk nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z wykorzystania zawartych w serwisie informacji oraz z bezpośredniego lub pośredniego dostępu do niniejszej strony.

Niniejsza strona może zawierać również połączenia (linki) lub odsyłacze do innych internetowych stron. Izabela Kielczyk nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zawartość tych stron i szkody mogące powstać wskutek ich używania. Każdy użytkownik niniejszej strony, łączy się za jej pośrednictwem z innymi stronami wyłącznie na własną odpowiedzialność.