24/04/2012

Pokolenie Y
Jak z nim postępować?

Era pracoholików, którzy pracują non stop, przemija!
Na rynku pojawiło się pokolenie ludzi, dla których praca nie jest jedynym i najważniejszym celem życia.

 

To pokolenie Y, dla których ważne są pozazawodowe aspekty życia: samorozwój, hobby, rodzina, relacje z przyjaciółmi.
To generacja której motto brzmi:
 „Chcemy pracować, lecz nie chcemy, by praca była całym naszym życiem”.

Współczesne działy HR stoją więc przed nie lada wyzwaniem. Muszą w taki sposób kierować zasobami ludzkimi, aby dostosować się do potrzeb pracowników nowej generacji. To właśnie kierownicy HR  powinni zmienić nastawienie względem nowego pokolenia Y.

Warto poznać pokolenie Y, ich potrzeby, wartości i poglądy na pracę i życie.
Tylko wtedy można zapewnić  im miejsce w swojej firmie oraz poznać ich motywacje do pracy.

To właśnie kierownicy HR  powinni zmienić nastawienie względem nowego pokolenia Y.
Pierwszym krokiem do poznania innych, jest stworzenie w sobie otwartości na innych

Specjalista z nowego pokolenia może naprawdę okazać się doskonałym pracownikiem, jeśli pozwoli mu się na pracę według jego wartości a samemu będzie się korzystać z jego wiedzy i umiejętności.

Korzyści

 • Poznanie potrzeb pokolenia Y
 • Poznanie, jak Twoje przekonania wpływają na Twoje relacje z pokoleniem Y?
 • Dokonanie podziału na przekonania ograniczające i konstruktywne w relacjach z pokoleniem Y
 • Nauka techniki rozmów z pracownikami Y
 • Opracowanie ogłoszeń, które będą atrakcyjne dla Y
 • Wytworzenie pozytywnych relacji  z pokoleniem Y
 • Poznanie głównych problemów  z jakimi borykają się HR z pokoleniem Y – próba opracowania technik poradzenia sobie z nimi
 • Nauka czerpania jak największych korzyści dla swojej firmy z potencjału, wiedzy i umiejętności  Y-reków

Cel

Zrozumienie psychologicznych cech pokolenia Y, nabycie umiejętności  rozmów z Y-rekami, stworzenia im odpowiednich  warunków pracy oraz odpowiedz na pytanie: w jaki sposób  można  zatrzymać pokolenie Y w pracy?

Forma prowadzenia warsztatu

Zapraszamy na interaktywny psychologiczny trening prowadzony w formie:

 • Scenek rodzajowych
 • Analizy nagrań video - nagrywanie scenek i ich omawianie
 • Case study
 • Gier i zabaw psychologicznych
 • Ćwiczeń w parach i indywidualnych
 • Ćwiczeń praktycznych w małych podgrupach i parach
 • Licznych gier symulacyjnych
 • Ćwiczeń prowadzonych z wykorzystaniem rekwizytów
 • Wymiany doświadczeń
 • Niekonwencjonalnych metod, ponieważ „Uczę poprzez zabawę”

Prowadzący

 

Organizator szkolenia:

Institute for International Research Sp. z o.o.

Termin i miejsce

24 kwietnia 2012, Warszawa

Kontakt

Rafał Szary
kierownik projektu
e-mail: rafal.szary@iir.pl
tel: 22 420 55 21
fax: 22 420 55 01

więcej informacji i zapisy: www.iir.pl