16/05/2012

WOMEN’S LIDERSHIP
STRATEGIE PRZYWÓDCZE DLA KOBIET

Warsztat rozwijający umiejętności przywódcze kobiet opracowany i prowadzony przez Izabelę Kielczyk.

„Jeśli chcesz, by Twoi ludzie zaprojektowali wspaniały ogród, to nie tłumacz im jak sadzić nasiona w poszczególne koryta, ale spraw, by najpierw pokochali ogrodnictwo.”

Zapraszamy Kobiety – Liderki, które chcą wzmocnić swoją pewność siebie i wiarę we własną skuteczność w zarządzaniu do udziału w limitowanych, ekskluzywnych warsztatach szkoleniowych.

Udział w warsztatach pomoże kobietom na stanowiskach menedżerskich rozwinąć zdolności przywódcze, zbudować autorytet szefa, rozwinąć osobiste zasoby i kompetencje w zarządzaniu ludźmi a co najważniejsze określić i opracować unikalny, skuteczny kobiecy styl zarządzania.

Polecamy warsztat wszystkim kobietom menedżerom, które chcą odnieść sukces w przewodzeniu.

Cele szkolenia:

•    Główny nacisk położony jest na określeniu i opracowaniu kobiecego stylu zarządzania
•    Poznania własnej osobowości i jej wpływu na zarządzanie ludźmi
•    Poznanie istoty zarządzania czyli inspirowania pracowników a nie walki z nimi
•    Poznanie mocnych i słabszych stron preferowanego stylu kierowania
•    Poznanie własnych predyspozycji do bycia liderem
•    Praca na już posiadanych zasobach, które ułatwiają kierowanie ludźmi
•    Zasady  budowania autorytetu lidera
•    Rozwój umiejętności zarządzani ludźmi
•    Poznanie psychologicznych technik, które pomogą w skutecznym kierowaniu ludźmi
•    Rozwój osobistych zasobów i kompetencji w zarządzaniu ludźmi

Poruszane zagadnienia to:

  • kobiece style przewodzenia,
  • jak pogodzić rolę szefowej z rolą matki,
  • jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym?
  • jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w zarządzaniu zarówno męskimi jak i kobiecymi zespołami,
  • czy intuicyjne zarządzanie  ma sens ?
  • czy emocje są przydatne w biznesie?

 

Prowadzący

 

Organizator szkolenia:

Ośrodek Szkoleń i Informacji "EFFECT" Joanna Jarosz-Opolka

Termin i miejsce

16-18 maja 2012, Zakopane

Kontakt

Katarzyna Krzyżanowska
tel. (32) 33 55 150
fax (32) 33 55 151
tel. kom. 604 539 728
e-mail: effect@effect.edu.pl   

 

Joanna Jarosz - Opolka
tel. (32) 33 55 150
fax (32) 33 55 151
tel. kom. 604 539 728
e-mail: effect@effect.edu.pl

 

więcej informacji i zapisy: www.effect.edu.pl