28/05/2012

ASERTYWNY SZEF
ZASADY ASERTYWNOŚCI W RELACJACH PRZEŁOŻONY - PODWŁADNY

Asertywność to umiejętność wyrażania własnych uczuć, opinii, pragnień w różnych sytuacjach zawodowych w sposób otwarty i pozbawiony lęku, a zarazem respektujący uczucia i postawy innych. Asertywny szef to taki który jasno stawia granice a nie uważa, że pracownicy się ich domyślą, wspiera a nie wyręcza, nagradza a nie schlebia, egzekwuje a nie krzyczy, udziela jasnych informacji, a nie krytykuje, a także wyciąga konsekwencje i umie odmawiać.

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • szefów zespołów, firm
 • kadry menedżerskiej
 • kierowników działów
 • szefów którzy niedawno zostali przełożonymi jak i dla tych doświadczonych od lat piastujących stanowisko szefa
 • menedżerów którzy odczuwają potrzebę wzbogacenia swojej wiedzy o sobie i swoich pracownikach, aby skuteczniej kierować zespołem w trudnych sytuacjach zawodowych
 • menedżerów którzy chcą się rozwijać i doskonalić swoje kompetencje zarządzania ludźmi

PROGRAM SZKOLENIA

1. Sesja otwierająca szkolenie – „Wzmocnienie relacji osobistych pomiędzy uczestnikami spotkania”

2. Asertywność - prawo wyrażania siebie i swoich poglądów

 • prawa i obowiązki osoby asertywnej oraz asertywne myślenie


3. Budowanie autorytetu szefa

 • określenie swoich praw jako szefa – Ćwiczenie – „Jako szef mam prawo do….”
 • jak Twoja mowa ciała wpływa, na to jak jesteś odbierany/a przez swoich pracowników
 • asertywna mowa ciała  – ćwiczenia z kamerą
 • mimika twarzy
 • gestykulacja i postawa ciała
 • ubiór
 • gesty asertywne – ćwiczenia
 • gesty których należy  unikać  - scenki
 • korzyści z bycia asertywnym szefem


4. Asertywność przełożonego - ćwiczenia, symulacje , nagrywanie i omawianie scenek rodzajowych

Blok 1. Skuteczna komunikacja asertywna

 • test stylów komunikacyjnych
 • komunikacja asertywna, uległa i agresywna – scenki
 • prowadzenie rozmów z pracownikami, czyli: jak mówić i jak słuchać asertywnie


Blok 2. Bariery komunikacyjne

 • jakie słowa i zwroty powodują walkę w relacjach zawodowych
 • jakie słowa i zwroty powodują, że relacje są udane
 • argumenty rzeczowe i argumenty „osobiste”
 • argumentacja logiczna a argumentacja emocjonalna
 • poznaj gesty, które prowokują do walki
 • poznaj gesty, które tworzą atmosferę współpracy a nie walki


Blok 3. Techniki asertywne w praktyce szefa

 • techniki asertywnej rozmowy w sytuacjach trudnych z pracownikami
 • radzenie sobie z trudnymi pracownikami
 • nauka skutecznego, szefowskiego: ‚„NIE”
 • techniki odmowy pracownikom
 • zdania budujące poczucie mocy szefa w konfliktowych sytuacjach z pracownikami
 • rozpoznawanie i radzenie sobie z presją, manipulacją i krytyką
 • zasady przekazywania swoich oczekiwań wobec pracowników
 • zasady wydawania poleceń
 • jak reagować na narzekanie podwładnych
 • jak bronić się przed agresją
 • sankcje i nagrody – zasady ich stosowania
 • asertywne zasady prowadzenia rozmów doceniających z pracownikami
 • nauka praktycznego zestawu psychologicznych narzędzi szefa
 • techniki obrony szefowskiej decyzji
 • asertywne udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej


5. Szef inteligentny emocjonalnie

 • emocje w relacjach zawodowych – czym są i czy można je zagłuszyć?
 • nauka rozpoznawania własnych emocji i emocji innych ludzi – gra psychologiczna
 • jak akceptować „negatywne” emocje - praca indywidualna
 • jak zachować spokój w trudnej sytuacji. Wydaje się to niemożliwe, a jednak dzięki inteligencji emocjonalnej możemy nauczyć się panować nad sobą w każdej sytuacji - analiza przypadków
 • jak świadomie sterować swoimi emocjami w biznesie
 • jak zarządzać swoimi emocjami, tak, abyś Ty sam decydował w jakich emocjach pragniesz być w każdej chwili
 • jak wykorzystywać emocje do poprawy relacji z innymi ludźmi
 • intuicja w pracy. Czym jest i czy warto się nią kierować w relacjach biznesowych?
 • jak ćwiczyć inteligencje emocjonalną – scenki rodzajowe
 • jak wykorzystywać emocje w konkretnych sytuacjach w pracy? – przykłady uczestników szkolenia ich omówienie i opracowanie strategii poradzenia sobie z nimi


6. Sesja zamykające szkolenie „Co zyskałeś?”. Plany na przyszłość


PROWADZĄCY

 

Organizator szkolenia:

Centrym Szkolań AGMAX

Termin i miejsce

28.05.2012 - 29.05.2012

Poznań [Hotel Safir*** , ul. Żmigrodzka 41/49]

Kontakt

Agnieszka Paliszewska
tel./fax. 32 733-23-46
kom. 532-425-622

Magdalena Konieczny
tel./fax. 32 733-23-46
kom. 532-425-620

e-mail: agmax@agmax-szkolenia.pl

 

więcej informacji i zapisy: www.agmax-szkolenia.pl