17/10/2012

SKUTECZNY MENEDŻER

Zestaw psychologicznych narzędzi wspierających efektywność Szefa. Warsztaty wiedzy prowadzone przez Izabelę Kielczyk. Dlaczego jedni menedżerowie osiągają sukcesy, a inni nie? Co decyduje o skuteczności menedżera?

Zapraszamy do udział w szkoleniu wszystkich menedżerów zainteresowanych zbudowaniem i wzmocnieniem własnego autorytetu jako Szefa oraz poprawą skuteczności w zarządzaniu zespołami pracowników..

 

Cele szkolenia:

 • Główny nacisk położony jest na określeniu i opracowaniu własnego stylu zarządzania
 • Poznanie własnej osobowości i jej wpływu na zarządzanie ludźmi
 • Poznanie istoty zarządzania czyli inspirowania pracowników a nie walki z nimi
 • Poznanie mocnych i słabszych stron preferowanego stylu kierowania
 • Poznanie własnych predyspozycji do bycia liderem
 • Praca na już posiadanych zasobach, które ułatwiają kierowanie ludźmi
 • Zasady budowania autorytetu lidera
 • Rozwój umiejętności zarządzani ludźmi
 • Poznanie psychologicznych technik, które pomogą w skutecznym kierowaniu ludźmi
 • Rozwój osobistych zasobów i kompetencji w zarządzaniu  ludźmi

Główne zagadnienia:

 • Zwiększenie samoświadomości – Kim jestem jako menedżer?
 • Psychologiczne narzędzia Szefa
 • Narzędzia Słuchania
 • Narzędzia szefowskiego NIE

Program szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do:

 • Szefów Zespołów, Firm,
 • Kadry menedżerskiej
 • Kierowników Działów,
 • Szefów, którzy nie dawno zostali przełożonymi jak i dla tych doświadczonych od lat piastujących stanowisko Szefa
 • Menedżerów którzy odczuwają potrzebę wzbogacenia swojej wiedzy o sobie
 • Menedżerów którzy chcą się rozwijać i doskonalić swoje kompetencje zarządzania ludźmi

 

Prowadzący

 

Organizator szkolenia:

Ośrodek Szkoleń i Informacji "EFFECT" Joanna Jarosz-Opolka

Termin i miejsce

17-19 października 2012r.

Hotel Grand Nosalowy Dwór****

Zakopane, ul. Balzera 21d

Kontakt

Katarzyna Krzyżanowska
tel. (32) 33 55 150
fax (32) 33 55 151
tel. kom. 604 539 728
e-mail: effect@effect.edu.pl   

 

Joanna Jarosz - Opolka
tel. (32) 33 55 150
fax (32) 33 55 151
tel. kom. 604 539 728
e-mail: effect@effect.edu.pl

 

więcej informacji i zapisy: www.effect.edu.pl