21/02/2013

Budowanie świadomości kadry managerskiej

Data: 21-22.02.2013

Miejsce: Warszawa

Cena: 900zł / osoba

 

 

Cel:

 • Wgląd  w siebie, poznanie jak Twoje przekonania jako menagera wpływają na styl zarządzania oraz relacje z pracownikami
 • Poznanie samego siebie – swojej osobowości, swojego stylu zarządzania,  swoich mocnych i słabszych stron.
 • Poprzez poznanie swojej osobowości, poznajemy i lepiej rozumiemy siebie oraz zaczynami zdawać sobie sprawę jak oddziałujemy na innych ludzi.
 • Poznając swoje ograniczenia  i możliwości,  zaczynamy się zmieniać i rozpoczynamy pracę nad swoim rozwojem.  
 • Poznając siebie lepiej, lepiej też zaczynamy rozumieć innych ludzi
 • Po szkoleniu możliwość indywidualnych sesji z psychologiem biznesu.


Korzyści:

 • Poznanie swoich przekonań oraz  dokonanie podziału na przekonania  ograniczające i konstruktywne.
 • Przyjrzenie się  jaką rolę pełnią przekonania w Twoim zarządzaniu ludźmi?
 • Co dzięki nim masz? Co dzięki nim tracisz?
 • Jak się zachowujesz wobec pracowników, mając określone przekonania na ich temat? Np: "każdego pracownika  trzeba pilnować, bo sam niczego nie zrobi"
 • Jak motywujesz pracowników mają przekonanie typu: „pochwały powodują brak chęci do pracy”
 • Jakie podejmujesz decyzje na podstawie swoich przekonań?
 • Czy przekonania, które posiadasz przynoszą Ci więcej korzyści czy strat?
 • Praca nad przekonaniami, które utrudniają  skuteczne zarządzanie ludźmi.
 • Podział przekonań na realistyczne i nierealistyczne w celu lepszego ich wykorzystania do skutecznego kierowania ludźmi.
 • Opracowanie przekonań budujących poczucie mocy szefa i będących fundamentem skutecznego zarządzania pracownikami.


Zwiększenie samoświadomości – Kim jestem jako menadżer?


1. Moje fundamenty - praca na zasobach: co już masz by być skutecznym menagerem? I jak możesz wykorzystać te zasoby w swojej codziennej pracy?

2. Obszary do wzmocnienia - nad czym musisz popracować by skutecznie zarządzać innymi? Od czego zaczniesz? Jak wdrożysz te zmiany?

3. Co Cię motywuje do bycia menagerem?

4.  Wpływ wewnętrznych przekonań na bycie skutecznym liderem

 • Jakie wewnętrzne  pozytywne przekonania mobilizują Cię do bycia menagerm?
 • Jakie Twoje wewnętrzne  negatywne  przekonania blokują Cie przed byciem skutecznym menedżerem?
 • Twoje wewnętrzne obawy w byciu menedżerem – opracowanie planu zaradczego


5. Jak Twoje wartości jako szefa wpływają na zarządzanie pracownikami, relacje z Klientami i budowę firmy?

6. Jaki styl zarządzania reprezentuje – test psychologiczny

7. Jak Twój styl zarządzania wpływa na relacje z pracownikami?

8. Jak Twój styl zarządzania wpływa na:

 • motywowanie
 • nagradzanie
 • karanie
 • koordynowanie działań


9. Jakich masz pracowników – czy wiesz, jak motywować i czego wymagać od swoich podwładnych? Podział pracowników według ról Belbina

10. Jakimi technikami wywierasz wpływ na pracowników –ćwiczenie „gorące krzesło” test wywierania wpływu, jego omówienie i wynikające z niego wnioski

11. Jak szef zniechęca swoich pracowników do pracy- podstawowe błędy lidera

12. Opracowanie planu na przyszłość

 • Co ja, jako szef mogę zrobić, by moi pracownicy byli zadowoleni z pracy? –   opracowanie indywidualnego planu działania w stosunku do konkretnych pracowników (Co zrobię? Jak często?  Co spodziewam się uzyskać?)
 • Podsumowanie nabytych umiejętności – Z czym wychodzę i co wdrożę po powrocie ze szkolenia – ćwiczenie

 

Zapisy:

International Academy of Progress
ul. Jana Żabińskiego 16/46
02-793 Warszawa

e-mail: iaop@iaop.com.pl

 

więcej informacji i zapisy: www.iaop.com.pl