14/03/2013

Szefowa stawia granice

Data: 21-22.02.2013

Miejsce: Warszawa

Cena: 900zł / osoba

 


 

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do:

 • do kobiet liderek : prezesów, dyrektorów zarządzających, dyrektorów oddziałów pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników,
 • kobiet które zaczynają swoją przygodę z kierowaniem ludźmi jak  i doświadczonych liderek
 • kobiet , zainteresowanych własnych rozwojem oraz odkryciem  swoich  kobiecych atutów z których można czerpać wielce korzyści w na polu zawodowym  


Cel szkolenia:

 • Nauka stawiania wymagań wobec pracowników oraz egzekwowania  wydawanych poleceń  bez potrzeby tłumaczenia się lub robienia  wszystkiego  za pracowników w myśl zasady „ Ja to zrobię lepiej”
 • Zasady  budowania autorytetu lidera
 • Poznanie praktycznych psychologicznych technik, które pomogą w skutecznym kierowaniu ludźmi


Dzień pierwszy  - Zwiększenie samoświadomości – Jaka jestem i jakim mogę być liderem
1. Moje fundamenty - praca na zasobach: co już masz by być skutecznym liderem? I jak możesz wykorzystać te zasoby w pracy menagera? - ćwiczenie
2. Obszary do wzmocnienia - nad czym musisz popracować by nie dawać „wejść sobie na głowę” w relacjach biznesowych?
3. Atuty kobiet w biznesie –– przedstawienie psychologicznych atutów nad postawie badań oraz dyskusja
4. Jak wykreować swój styl zarządzania czyli dopasowanie stylu zarządzania do swojej osobowości
5. Podstawowe błędy kobiet w biznesie – jak ich unikać?
6. Jak kobieta jest odbierana na stanowisku managerskim? – jak radzić sobie ze stereotypowym postrzeganiem kobiet na wyższych stanowiskach?
7. Jak widzisz siebie w roli lidera? – ćwiczenie
8. Mowa ciała jako skuteczna technika prezentacyjna lidera- praca z ciałem

 • Jak Twoja mowa ciała wpływa, na to jaką jesteś odbierana przez swoich pracowników ?  - scenki nagrywane i omawiane  
 • Psychologiczny „efekt pierwszego wrażenia” a kształtowanie wizerunku w biznesie  
 • Kobiece gesty w biznesie  - sjady, scenki, gry
 • Podstawowe gesty budujące osobistą wiarygodność


Dzien drugi -  Kobieta szef – techniki zarządzania
1. Szefowa ma swoje zasady -  ćwiczenie „Moje prawa jako szefa”
2. Szefowa stawia granice – ćwiczenia i scenki

 • Poznanie zasad wpierania i rozumienia  pracowników bez potrzeby  matkowania im
 • Jak godzić asertywność z kobiecą empatią?
 • Sankcje i nagrody – zasady ich stosowania
 • Jak prowadzić trudne rozmowy z pracownikami - szefowskie ‚„Nie”

3. Zasady budowania autorytetu szefa

 • Szefowa informuje - czyli jak skutecznie przekazywać  „feedback
 • Szefowa wspiera a nie wyręcza – poznanie zasad wpierania i rozumienia  pracowników
 • Nie daj się wciągnąć w słowne przepychanki – czyli  poznanie technik obrony szefowskiej decyzji
 • Skuteczny i praktyczny model prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami – zwolnienia, oceny, karanie itd

4. Co ja, jako przełożona  mogę zrobić, by moi pracownicy byli zadowoleni z pracy? – opracowanie indywidualnego  planu

 

 

Zapisy:

International Academy of Progress
ul. Jana Żabińskiego 16/46
02-793 Warszawa

e-mail: iaop@iaop.com.pl

 

więcej informacji i zapisy: www.iaop.com.pl