Prowadzę sesje business coachingu dla menedżerów, szefów działów, szefów przedsiębiorstw i organizacji. Pracuję na zlecenie firm oraz osób prywatnych. Zajmuję się career coachingiem oraz prowadzę indywidualne sesje rozwoju osobistego.

Wspieram swoich Klientów w odkrywaniu indywidualnych talentów, zdolności i zasobów. Pomagam zdefiniować cele, a następnie je osiągnąć. Towarzyszę w aktywnym poszukiwaniu własnych indywidualnych rozwiązań.

Pracuję w oparciu o autorskie programy szkoleniowe z obszaru psychologii biznesu –autoprezentacji, mowy ciała, komunikacji i technik wywierania wpływu.

Realizuję również projekty z obszaru doradztwa personalnego, rekrutacji i motywowania pracowników, opracowuję systemy nagradzania oraz indywidualne programy szkoleń dla osób, organizacji biznesowych i instytucji publicznych.

 

Metodologia

Treningi i szkolenia biznesowe prowadzę w oparciu o autorskie, często niekonwencjonalne i oryginalne metody. Obejmują onem.in. takie techniki jak:

 • ćwiczenia praktyczne
 • prowokacyjne pytania
 • gry i zabawy psychologiczne
 • gry symulacyjne
 • scenki sytuacyjne
 • ćwiczenia z wykorzystaniem rekwizytów
 • analiza przypadków
 • treningi umiejętności z wykorzystaniem dyktafonu, kamery
 • analiza nagrań video
 • dyskusje kierowane
 • wizualizacja
 • treningi psychologiczne, metody introspekcyjne, praca na przekonaniach
 • ćwiczenia z lustrem

 

Humor łączę z profesjonalizmem. Wykorzystuję dowcip i paradoks.

Koncentruję się na zasobach swoich Klientów. Nie daję jednak gotowych instrukcji, nie wtrącam w utarte schematy postępowania, mówiące, co i jak należy zrobić. Uczę, jak je samodzielnie odnaleźć. Jestem pomocnikiem i przewodnikiem w dochodzeniu do rozwiązań wypracowanych przez Klienta w pełnej zgodzie ze sobą, własna osobowością i potrzebami.

Zapewniam poufną, ukierunkowaną na rozwój formę współpracy.

 

Specjalizacje

Executive Leadership Coaching – forma coachingu skierowana do wyższej kadry zarządzającej (prezesów, dyrektorów, top menadżerów oraz właścicieli firm)

Business Coachingu – metoda rozwoju dedykowana dla pracowników średniego szczebla zarządzania (dyrektorzy regionalni, managerowie liniowi i in.)

Career Coaching – skierowany dla osób pragnących efektywnie zaplanować swoją przyszłość zawodową.