Program AurorskiZakres i tematykę sesji coachingowych modyfikuję każdorazowo w zależności od potrzeb Klienta, dopasowując proces do indywidualnych, niepowtarzalnych cech, predyspozycji osobowościowych i menedżerskich każdej osoby.

 

Przykładowe zagadnienia:

 • rozwój kompetencji menedżerskich;
 • aspekty skutecznego przywództwa;
 • jak rozwijać osobiste zasoby;
 • umacnianie wiary w siebie;
 • budowa autorytetu przełożonego (zagadnienia rozwoju własnej wiarygodności);
 • wzmacnianie pozycji zawodowej w roli szefa i osoby odpowiedzialnej za swoich pracowników;
 • rozwój osobisty menadżera w zakresie, w którym on sam chce się rozwijać, np. rozwój umiejętności menedżerskich w praktyce zarządzania zespołami;
 • rozwój umiejętności miękkich w zarządzaniu, np. „Jak mówić, by pracownicy mnie słuchali i wykonywali moje polecenia”, „Jak rozmawiać, a nie kłócić się z pracownikami”, „Jak odmawiać pracownikom”;
 • praca nad  różnymi aspektami komunikacji,  np. wewnętrznymi i indywidualnymi źródłami trudności w efektywnym komunikowaniu się z innymi ludźmi (pracownikami, klientami, partnerami biznesowymi);
 • poznanie i przełamanie indywidualnych barier komunikacyjnych;
 • rozwój kompetencji szefa;
 • opracowanie psychologicznych narzędzi szefa;
 • Twoje prawa w roli szefa;
 • egzekwowanie poleceń;
 • motywowanie i nagradzanie pracowników;
 • koordynowanie działań podwładnych;
 • podejmowanie decyzji;
 • delegowanie uprawnień;
 • przekazywanie decyzji;
 • prowadzenie negocjacji z partnerami biznesowymi;
 • zwolnienia, nagany i prowadzenie rozmów dyscyplinarnych z pracownikami;
 • kształtowanie indywidualnego wizerunku w biznesie w oczach klientów i partnerów biznesowych;
 • skuteczne prowadzenie zebrań z pracownikami i klientami.

 

…i wiele innych, albowiem każdy  jest niepowtarzalną osobą i potrzebuje rozwoju na różnorodnych płaszczyznach

 

Proces coachingowy
Coaching opiera się na założeniu, że każdy z nas posiada duży potencjał, wiedzę i umiejętności pozwalające się rozwijać i znajdować rozwiązania problemów.

Czasem jednak potrzebny jest nam katalizator, który uruchomi te umiejętności.

To właśnie rola coacha, który nie daje gotowych rozwiązań, ale poprzez zdawanie pytań uczy, jak odnaleźć je w sobie.

Zadając pytania, coach stwarza Klientowi możliwość autorefleksji, odkrywania mocnych storn i opracowania skutecznych strategii działania, które są podstawą dokonywania konstruktywnych zmian i osiągania zamierzonych celów.

Coach jest ekspertem w zakresie funkcjonowania psychiki człowieka. Wie, w jaki sposób pomóc klientowi w odkrywaniu własnych zdolności do osiągnięcia zamierzonych celów.

Jako coach oferuję ciekawe pytania, interesujące ćwiczenia  i przygodę w poznawaniu samego siebie i swoich możliwości!

 

coaching poszerza samoświadomość

 

Daj sobie szansę na rozwój swoich mocnych stron!