Korzyści dla menedżera

korzyści dla menedżera

 • Doskonalenie umiejętności przywódczych (aspekty skutecznego przywództwa).

 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych (zasady skutecznej komunikacji w relacjach szef – podwładny oraz wpływ i oddziaływanie na innych).

 • Rozwój osobistych zasobów, kompetencji i predyspozycji zawodowych. Coaching pomaga odkrywać niepoznane jeszcze, a tym samym niewykorzystane, naturalne zasoby, którymi dysponuje menedżer, niezależnie od indywidualnego typu osobowości.

 • Indywidualne podejście – z uwagi na ukierunkowaną na jednostkę metodologię i indywidualnie dopasowany do potrzeb, predyspozycji i kompetencji program, coaching jest najszybszym sposobem podnoszenia efektywności menedżera.

 • Umiejętność budowy autorytetu przełożonego.

 • Rozwój umiejętności motywacyjnych oraz inspirowania innych.

 • Długofalowy efekt – z uwzględnieniem planowania ścieżki kariery i indywidualnego rozwoju.

 • Poszerzenie samoświadomości.

 • Przełamanie starych nawyków myślowych, które utrudniały osiąganie zamierzonych celów.

 • Wsparcie w wyznaczeniu i realizacji zawodowych celów.

 • Osiągnięcie równowagi w życiu, funkcjonowania w zgodzie z samym sobą, co bezpośrednio przekłada się na efektywny styl zarządzania.

 • Wypracowanie sposobu osiągania indywidualnych celów w taki sposób, by wspierały osiąganie celów organizacji. Coaching jest procesem, w którym jest miejsce na jedno i na drugie.

 

 

Korzyści dla firmy

 • Oszczędność czasu – z uwagi na ukierunkowaną na jednostkę metodologię i indywidualnie dopasowany do potrzeb, predyspozycji i kompetencji program, coaching jest najszybszym sposobem podnoszenia efektywności w firmie.

 • Oszczędność finansowa – na kosztach powtarzanych szkoleń o podobnym zakresie tematycznym, adresowanych do większych grup menedżerów, a tym samym pozbawionych aspektu doskonalenia indywidualnych kompetencji na konkretnym stanowisku i w konkretnym otoczeniu organizacyjnym.

 • Aspekt motywacyjny – coaching jest skutecznym narzędziem motywacyjnym dla kluczowych pracowników firmy, a także wymierną inwestycją w rozwój kluczowych dla firmy pracowników.

 • Praktyczny wymiar coachingu – coaching to doskonały sposób na kontynuację i wzmocnienie efektów treningów i szkoleń prowadzonych w organizacji. Wzmacnia wdrażanie pożądanych zmian i uczy, jak w praktyce zastosować nabytą wiedzę i umiejętności.

 • Precyzja i indywidualny charakter metody – a co za tym idzie, wysoka skuteczność. Możliwość precyzyjnego zastosowania nowych strategii działania tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Coaching, wzmacniając pojedynczą osobę, wzmacnia to ogniwo organizacji, w ramach którego działa dany pracownik. Pomaga promować zmianę w organizacji poprzez osoby strategiczne, kluczowe i opiniotwórcze na różnych poziomach zarządzania.

 • Niekolizyjność – coaching prowadzony jest w taki sposób, by nie kolidować z codziennymi zadaniami i obowiązkami zawodowymi. Istnieje możliwość prowadzenia coachingu na odległość, za pośrednictwem maila, telefonu lub skype’a, jako kontynuacji i uzupełnienia sesji / spotkań coachingowych.