PRZED SZKOLENIEM
arrow
Spotkanie z przełożonymi osób, które będą szkolone, w celu dokładnego sprecyzowania oczekiwań
Analiza potrzeb szkoleniowych
Opracowanie planu szkolenia pod indywidualne potrzeby firmy
Omówienie z Klientem planu szkolenia , ewentualne
modyfikacje

tablica
W TRAKCIE SZKOLENIA
arrow
Zajęcia mają charakter WARSZTATÓW PSYCHOLOGICZNYCH, opartych na aktywności uczestników stymulowanej i kierowanej przez prowadzącego - psychologa
Szkolenia prowadzone w oparciu AUTORSKIE, SAMODZIELNIE WYPRACOWANE, często NIEKONWENCJONALNE i ORYGINALNE metody, m.in.:

 • Ćwiczenia praktyczne w parach i małych podgrupach
 • Gry i zabawy psychologiczne
 • Gry symulacyjne
 • Scenki sytuacyjne
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem rekwizytów
 • Case study – przypadki do wspólnej analizy
 • Treningi umiejętności z wykorzystaniem  magnetofonu i dyktafonu
 • Analiza nagrań video - angażuje uczestników i pozwala na szybką korektę zachowań i nawyków
 • Praca z lustrem
 • Analizy rozmów telefonicznych.
 • Dyskusje kierowane
 • Własne metody treningowe - treningi psychologiczne, metody introspekcyjne, praca na przekonaniach
PO SZKOLENIU
arrow
Zadania domowe
Spotkanie z przełożonymi w celu omówienia wyników szkolenia
Pakiet wsparcia dla uczestników po szkoleniu
Możliwość konsultacji i kontaktu z trenerami po zakończeniu szkolenia
Follow up
Monitoring korzyści ze szkolenia we współpracy z przedstawicielami firmy
Zebranie opinii o szkoleniu
Badanie satysfakcji Klienta (ankiety, pogłębione wywiady)
Sprawdzenie praktycznego wykorzystania wiedza i umiejętności nabytych w trakcie szkolenia
Badanie wymiernych korzyści ze szkolenia dla Organizacji
Możliwość udziału w indywidualnych sesjach coachingowych