• Sprzedaż przez telefon. „Jak sprzedawać produkt i wizerunek firmy?”
  • Psychologiczne warsztaty sprzedażowe. „Jak Twoje przekonania wpływają na twoją sprzedaż”.
  • Profesjonalne umiejętności sprzedaży. „Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z klientami”.
  • Typy klientów. „Jak budować udane relacje z klientami”.
  • Trening komunikacji  kluczem udanych relacji zawodowych. „Rola komunikacji w relacjach sprzedażowych”.
  • Jakim jestem handlowcem –„Rola przekonań a sprzedaż?”
  • Rozwijanie empatii. „Zdolność do rozpoznawania, rozumienia i wykorzystywania emocji w relacjach handlowych”.
  • Mowa ciała w relacjach z klientami. „Co gesty mówią o mnie i o moich klientach”?