Doradztwo zawodowe obejmuje wsparcie z zakresu:

 • opracowania bilansu zawodowego; 
 • dookreślenia  zasobów, umiejętności  i osiągnięć zawodowych;
 • wydobycia sukcesów zawodowych;
 • opracowania indywidualnego planu  kariery zawodowej; 
 • dopasowania zawodu i rodzaju pracy do Twojej osobowości;
 • zmiany zawodu;
 • zmiany dotychczasowego miejsca pracy;
 • przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej;
 • adaptacji do warunków panujących w nowym miejscu pracy i nowego środowiska;
 • poradnictwa dotyczącego odchodzenia z pracy z klasą;
 • poradnictwa dotyczącego tego, jak odnaleźć się w nowej pracy;
 • zdiagnozowania przyczyn niezadowolenia z aktualnej pracy;
 • określenia, gdzie i na jakim stanowisku najlepiej będzie Ci się pracowało;
 • poznania przyczyn trudności podczas przechodzenia procesu rekrutacyjnego;
 • przygotowania dokumentów aplikacyjnych – CV i listu motywacyjnego;
 • poznania zasad pisania CV funkcjonalnego oraz success CV;
 • przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej; 
 • technik poruszania się na rynku pracy;
 • opracowania szkoleń zawodowych;
 • diagnozy problemów w aktualnym miejscu pracy;
 • Twoich indywidualnych potrzeb.

 
Doradztwo zawodowe Izabela Kielczyk psycholog biznesu
 

Czas trwania konsultacji 60-90 minut.

Pierwsza konsultacja trwa 60 minut. W ramach tej sesji wspólnie z Klientem określam zakres zagadnie, nad którymi będziemy pracować oraz proponuję odpowiednie testy psychologiczne. Testy dotyczą pomiaru  predyspozycji zawodowych, osobowości, poziomu stresu oraz innych zmiennych, które są potrzebne do osiągnięcia celu, jaki Klient chce osiągnąć.

 

Ceny:

sesja doradztwa zawodowego (1h) - 200 zł

testy psychologiczne - 350-500 zł

płatność: gotówka / karta