Metody pracy Izabeli Kielczyk

Nagrywanie i analiza nagrań wideo

Nagrywanie na kamerę wybranych scenek sytuacyjnych - symulacje scenek zawodowych (np. rozmowa kwalifikacyjna, rozmowa z szefem o podwyżce, o odejściu z pracy, o awansie), omówienie i analiza materiału. Klient otrzymuje nagranie wraz ze wskazówkami, czego unikać, co poprawić wraz z zestawem ćwiczeń (praca domowa).

 

Praca z lustrem

Ćwiczenia z zakresu mowy ciała.

 

 

 

Porady 

Jak się zachowywać i czego unikać w pierwszych dniach w nowej pracy?

 

 

 

Próbki CV i LM  

Materiały będące podstawą opracowania własnych dokumentów aplikacyjnych.

 


Profesjonalne testy psychologiczne

Testy posiadające rekomendację pracowni testów psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Tych testów nie znajdziesz w Internecie, mogą je wykonywać wyłącznie psycholodzy. Pozwalają Ci one uzyskać cenne informacje na temat zmiennych osobowościowo-zawodowych.

 

Program Autorski