Formy pracy Izabeli Kielczyk podczas sesji doradztwa zawodowego

Konsultacje indywidualne

 

 

 

 

 

Konsultacje zamówione przez firmę dla określonych grup pracowników (np. pracownicy przyjmowani do firmy, pracownicy wymagający wzmocnienia i zintensyfikowanej motywacji, pracownicy podlegający outplacementowi i in.)

 

 

 

Projekty realizowane na zlecenie instytucji, projekty unijne i innych organizacji.

 

 

 

 

 

 

Czas trwania konsultacji 60-90 minut.

Pierwsza konsultacja trwa 60 minut. W ramach tej sesji wspólnie z Klientem określam zakres zagadnie, nad którymi będziemy pracować oraz proponuję odpowiednie testy psychologiczne. Testy dotyczą pomiaru  predyspozycji zawodowych, osobowości, poziomu stresu oraz innych zmiennych, które są potrzebne do osiągnięcia celu, jaki Klient chce osiągnąć.