Prowadzę indywidualne konsultacje z pracownikami reprezentującymi różnorodne branże (prawnicza, ekonomiczna, handlowa, farmaceutyczna). W gronie moich Klientów znajdują się zarówno sekretarki lub asystentki, jaki i specjaliści, osoby pracujące na uczelni, menadżerowie wyższego szczebla z kilkunastoletnim doświadczeniem, prawnicy, księgowi oraz dziennikarze.

 

Moi Klienci reprezentują wiele zawodów i legitymują się zróżnicowanym doświadczeniem. Są wśród nich zarówno menedżerowie po 40. roku życia, jak i studenci oraz absolwenci, a także osoby w średnim wieku, pragnące się przekwalifikować.

 

Prowadzę również konsultacje na zamówienie firm i instytucji pod kątem wybranych grup pracowników (np. pracownicy przyjmowani do firmy, pracownicy wymagający wzmocnienia i dodatkowej motywacji, pracownicy podlegający outplacementowi i in.).

 

tablica