Testy psychologiczne interpretuje Izabela KielczykWykonuję testy i interpretuję wyniki, mając na uwadze, że „suchy” wynik testu – tj. wynik niezweryfikowany w oparciu o dodatkowe, towarzyszące metody psychologiczne – nie jest bezwzględnie wiążącym kryterium wiedzy o danej osobie.

Z tego względu testy każdorazowo poprzedzam wywiadem psychologicznym, w oparciu o który dobieram odpowiednie narzędzia i ankiety.

Zapewniam poszerzoną psychologiczną interpretację wyników, omawianą wspólnie z klientem w ramach oddzielnego spotkania.

 

Korzyści

  • Testy psychometryczne stosuje się w celach selekcyjnych, w ramach diagnozy indywidualnej oraz w celu prognozowania sukcesów na danym stanowisku pracy.
  • Testy psychometryczne stanowią punkt wyjścia do planowania szkoleń, treningów oraz są elementem sesji coachingowych.
  • Testy są skuteczną formą rekrutacji i selekcji kandydatów.
  • Testy określają mocne strony pracownika, predyspozycje, nad którymi warto popracować, a także cechy, z którymi trzeba się pogodzić.
  • Testy służą wyjaśnieniu wątpliwości i stanowią obiektywną ocenę zasobów danej osoby..
  • Testy pozwalają poznać poziom inteligencji emocjonalnej, umiejętności społecznych, predyspozycji zawodowych oraz wielu innych cech, które są przydatne w sferze zawodowej.

 

Oferuję przeprowadzenie i interpretację renomowanych testów psychometrycznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
służących m.in. badaniu umiejętności pracy w zespole oraz predyspozycji osobowościowych.