Dla kogo testy?

Wykonuję testy na zlecenie:

 • firm
 • instytucji
 • osób prywatnych.


Testy wykonywane na zlecenie firm to:

 • skuteczne narzędzie wspierające proces rekrutacji i selekcji;
 • narzędzie weryfikacji umiejętności aktualnie zatrudnionych pracowników;
 • sposób mierzenia poziomu dopasowania pracownika do pełnionej funkcji / stanowiska z uwagi na predyspozycje osobowościowe, kompetencje społeczne i kwalifikacje (narzędzie wspierające procesy rekrutacji, reorganizacji, optymalizacji zatrudnienia czy podejmowania istotnych decyzji kadrowych);
 • punkt wyjścia do planowania szkoleń, treningów i sesji coachingowych.


Testy dla osób indywidualnych to:

 • doskonały sposób na zwiększenie samoświadomości;
 • metoda pomagająca wytyczać drogi rozwoju zawodowego;
 • sposób na identyfikację cech osobowości stanowiące o naszym potencjale;
 • narzędzie pomagające wytypować sfery wymagające poprawy i doskonalenia.