Formy współpracy przy szkoleniach Izabeli KielczykElitarne szkolenia dla małych grup

3 do 5 osób w grupie, dwóch trenerów

Szkolenia prowadzone w formie treningu praktycznych umiejętności, opracowane pod kątem indywidualnych potrzeb Klienta na bazie informacji dotyczących obszarów wymagających największego wzmocnienia. Program szkolenia obejmuje gry, case studies, scenki sytuacyjne, praktyczne ćwiczenia.


Formy współpracy przy szkoleniach Izabeli KielczykSzkolenia dla większych grup

6 do 15 osób w grupie, dwóch trenerów

Szkolenia prowadzone w  formie interaktywnych warsztatów, które dają możliwość realnego treningu potrzebnych umiejętności. Program szkolenia obejmuje gry, case studies, scenki sytuacyjne, praktyczne ćwiczenia.

 

 

Formy współpracy przy szkoleniach Izabeli KielczykTreningi praktycznych umiejętności

Prowadzone w formule „jeden na jeden” (uczestnik - trener) z wykorzystaniem kamery. Odgrywanie scenek sytuacyjnych, a następnie korekta umiejętności, nawyków oraz zachowań w oparciu o analizę nagranego materiału. Każda sesja kończy się „zadaniem domowym”. Metoda ta gwarantuje szybkie i utrwalone efekty. Np. nauka prezentacji, nauka rozmów z klientami, rozmów z pracownikami, obsługi telefonicznej itd.


Formy współpracy przy szkoleniach Izabeli KielczykSzkolenia w miejscu pracy

Czyli tzw. on-the-job-training. Szkolenie adresowane do pracowników poszczególnych, wyspecjalizowanych działów (np. call center, sekretarki, handlowcy, managerowie). Praca „w terenie” pod okiem trenera. Jedno z najefektywniejszych narzędzi gwarantujących bardzo szybki rozwój umiejętności pracownika. Skuteczność osiągana jest poprzez ścisłą współpracę trenera z osobą szkoloną w miejscu jej pracy, gdzie nabyte umiejętności mogą być natychmiast zastosowane i zweryfikowane w praktyce.

Przykładowy zakres zagadnień

Zakres i tematykę szkoleń oraz warsztatów dopasowuję do oczekiwań Klienta w oparciu o wspólnie przeprowadzoną analizę potrzeb.

Przykładowe tematy szkoleń i warsztatów:

  1. Szkolenia menedżerskie
  2. Profilowane szkolenia dla handlowców
  3. Szkolenia adresowane do pracowników wszystkich szczebli
  4. Szkolenia realizowane na specjalne zamówienia firm
  5. Inne szkolenia