01/11/2014

Woman's Health, 01 listopada 2014.

Do niedawna mówiło się, że aby osiągnąć sukces, kobieta musi działać jak facet. Te czasy powoli odchodzą  do lamusa.

(...)
 

Dajemy sobie lepiej radę z porażkami Dla faceta niepowodzenie w pra­ cy to kwestia ambicjonalna, cios w ego, z którego się ciężko pod­ nieść. Zdaniem Izabeli Kielczyk, psychologa biznesu „Kobietom szefom po prostu łatwiej jest przyznać się do porażek i błędów wobec swoich pracowników oraz prosić o pomoc i korzystać ze wsparcia innych. To nie obniża ich poczucia własnej wartości i przy­ czynia się do sukcesu. Dlaczego? Ponieważ kobiety potrafią czer­ pać z doświadczeń innych, a przy­ znając się do błędów, nie upierają się przy nietrafnych pomysłach. Kobiety nie tak łatwo rezygnują z wyznaczonego sobie celu, nawet jeśli np. muszą kolejny raz zdawać na aplikację radcowską, podej­ mować kolejne próby dostania się na wysokie stanowisko czy ubie­ gać się o pożyczkę w banku na własną działalność. Są wytrwałe i konsekwentne. Dużo lepiej od mężczyzn znoszą psychicznie po­ czucie porażki i niepowodzenia ". A to bardzo ważna umiejętność w świecie biznesu. Częściej niż mężczyźni po kolejnej porażce podnosimy się i staramy jeszcze lepiej przygotować się na następ­ ny krok. To właśnie podejście do porażek, których w biznesie nie brakuje, jest bardzo istotne. Je­ śli bizneswoman traktuje poraż­ kę jako kolejne doświadczenie , dzięki któremu może się czegoś nauczyć, to szybko nabierze do­ świadczenia i będzie wiedzieć, czego w przyszłości unikać.

(...)

przeczytaj cały artykuł:

 

Pliki do pobrania