12/01/2012

„Najważniejszą cechą lidera w sytuacji kryzysu, jest zdolność do tworzenia wizji przyszłego sukcesu”
Warren Bennis

W czasach kryzysu należy przywiązywać szczególną wagę do pozafinansowych czynników motywujących pracowników. Warto zdać sobie sprawę z tego, że ludzie nie pracują wyłącznie dla pieniędzy, a na efektywność wpływ mają również inne aspekty. Nic tak jak kryzys nie uświadamia przełożonym wagi nagród i motywatorów pozafinansowych.

Satysfakcja

Jednym z takich motywatorów jest satysfakcja z realizowanych zadań. Osoba, która lubi swoją pracę, najczęściej jest silniej zmotywowana niż ktoś, kto wykonuje ją wyłącznie z obowiązku. Warto więc bliżej przyjrzeć się stanowiskom, na których pracują nasi podwładni i zastanowić nad ewentualną korektą zakresu ich obowiązków lub przesunięciami kadrowymi wewnątrz organizacji.

Uznanie

Silnym motywatorem jest także uznanie ze strony przełożonego. Często wystarczą drobne gesty, takie jak pochwała (zwłaszcza publiczna) po prawidłowo zrealizowanym zadaniu, podziękowanie za dodatkową pracę wykonaną w trudnych dla firmy czasach, nagradzanie innowacyjności, okazywanie wsparcia oraz empatii.

Informacja

W czasie kryzysu newralgiczną kwestią staje się także bieżące informowanie pracowników w przypadku każdej znaczącej zmiany zachodzącej w firmie. Musimy pamiętać, że już sama świadomość pracy w warunkach nieprzewidywalnej, trudnej sytuacji rynkowej sprzyja nastrojom lęku i niepewności. Należy więc dołożyć wszelkich starań, by takie nastroje, na ile to tylko możliwe, tonować poprzez rzetelną politykę informacyjną.

Sponsoring

Jeśli kryzys w przedsiębiorstwie nie osiąga rozmiarów wymuszających bardzo radykalne cięcie kosztów, dobrym motywatorem mogą okazać się dodatkowe elementy wynagrodzenia, takie jak dofinansowanie szkoleń, kursów, sesji coachingowych czy urlopu, pakiet ubezpieczeń medycznych czy zasponsorowanie członkostwa w klubie fitness.

Zaangażowanie w zmiany

Istotnym elementem walki przedsiębiorstwa z kryzysem jest także skuteczna komunikacją między zarządem a personelem, a także angażowanie zespołu w proces wprowadzania zmian. Pracownik musi przede wszystkim zrozumieć cel przeobrażeń. Powinien on być jasno określony i prowadzić do pozytywnych zmian. Warto też powołać roboczy zespół składający się ze specjalistów reprezentujących różne działy, który identyfikowałby problemy w działalności firmy i wypracowywał rozwiązania, a następnie mierzył ich skuteczność.

Czynniki motywujące pracowników:

 • Uznanie, pochwała i szacunek ze strony przełożonych
 • Wyznaczanie nowych, ambitniejszych celów
 • Możliwość udziału w zebraniach zarządu firmy
 • Możliwość zdobycia nowej wiedzy i umiejętności (dofinansowanie szkoleń)
 • Możliwości samorozwoju (coaching)
 • Możliwość awansu
 • Zwiększenie wpływu na sprawy firmy
 • Elastyczny czas pracy
 • Informacja zwrotna - każdy podwładny powinien otrzymywać w ustalonym regularnym terminie informację o wynikach wykonywanych przez niego zadań
 • Zwiększenie samodzielności w działaniu oraz okazywanie zaufania pracownikowi
 • Jasno określone kryteria rozwoju zawodowego i pomoc udzielana w doskonalenia umiejętności
 • Atmosfera pracy - wzajemna życzliwość między współpracownikami oraz odpowiednia komunikacja z przełożonym

 

Badania psychologiczne, dowodzą że odpowiednie zarządzanie w czasie kryzysu prowadzi do:

 • poprawy zdolności adaptacyjnej zespołu
 • integracji zespołu
 • lepszej współpracy poprzez zespołowy wysiłek nad wypracowaniem rozwiązań
 • wypracowania efektywnej strategii radzenia sobie z sytuacją kryzysową, która może zostać wykorzystana również w przyszłości

 

W wielu przypadkach sytuacja kryzysowa przyczynia się do wzrostu efektywności, wyzwala energię, kreatywność i staje się pozytywnym bodźcem do przeprowadzenia kluczowych zmian w firmie.