Nie ma dwóch identycznych Organizacji. Każde przedsiębiorstwo, firma czy instytucja ma swoją unikalna specyfikę wynikającą z charakteru działalności, otoczenia rynkowo-ekonomicznego, zasobów, wielkości firmy oraz dynamiki i charakteru relacji, jakie zachodzą między jej pracownikami. Rozumiem złożoność i odmienny charakter procesów zachodzących w poszczególnych firmach. Dlatego też:

  • Nie oferuję gotowych, uniwersalnych, standardowych rozwiązań.
  • Pracuję w oparciu o autorskie programy, każdorazowo modyfikowane pod kątem potrzeb i specyfiki każdej Organizacji oraz profilu uczestników szkolenia.
  • Współpracę z Klientem każdorazowo rozpoczynam od spotkania i wspólnej analizy potrzeb szkoleniowych.
  • Oferuję pakiet wsparcia dla uczestników po szkoleniu (możliwość konsultacji i kontaktu z trenerami po zakończeniu szkolenia)
  • Monitoruję korzyści ze szkolenia i współpracuję z przedstawicielami firmy przy ocenie długoterminowych efektów oraz satysfakcji Klienta.

 

Rodzaje szkoleń

Szkolenia jeden na jeden u Izabeli KielczykSzkolenia „jeden na jeden”

Treningi praktycznych umiejętności w ramach indywidualnych sesji szkoleniowych (na zamówienie firm pod kątem wybranych pracowników lub dla osób prywatnych).

Prowadzone w formule „jeden na jeden” (uczestnik – trener) z wykorzystaniem kamery. Odgrywanie scenek sytuacyjnych, a następnie korekta umiejętności, nawyków oraz zachowań w oparciu o analizę nagranego materiału.

Każda sesja kończy się „zadaniem domowym”. Metoda gwarantująca szybkie i utrwalone efekty. Indywidualne programy szkoleniowe Izabeli KielczykIndywidualne programy szkoleniowe dla firm

Analiza potrzeb i obszarów wymagających usprawnienia.

Opracowanie programu szkoleniowego.

Prowadzenie szkolenia w całości lub przeszkolenie pracowników wewnętrznych, odpowiedzialnych za prowadzenie firmowych programów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.

 

 


Szkolenia employer's branding prowadzi Izabela Kielczyk psycholog biznesuSzkolenia z zakresu employer’s branding

Programy szkoleniowe z zakresu kreowania wizerunku firmy (employer branding) oraz jej poszczególnych pracowników.